nl-NLen-US
imgThomas A. Edison
Thomas A. Edison
imgSteve Jobs
Steve Jobs
imgMalcolm Forbes
Malcolm Forbes
imgHenry Ford
Henry Ford
imgHoward Aiken
Howard Aiken
Technologypull...

About Technology{}pull...

Every day there are dozens of TECHNOLOGICAL INNOVATIONS that add high value to business & society. But, very often it just takes to long or it is not happening at all that innovations are being exploited. 

On the other hand, it happens a lot that innovations lead to modernization outside the domain for which they were intended. Cross-over of innovations between sectors (agro, food, medical, industry, trade, etc.) offers prospects for both companies in the chain and technology companies.

There clearly is a mismatch between TECHNOLOGY PUSH and 
MARKET PULL. However, there is no market demand without technological innovations. The challenge is to actively connect technological innovation and market needs in the business. 

Harrij Schmeitz 
Chief Dream Officer
If you can dream it, you can do it. 

What can we do for you?

Disruptor

The digital transformation is a huge challenge for a lot of companies. Changing both customer, technology, business model, way of work and more first of all requires people who are aware of these necessary changes. After all, employees who are unconsciously incapable of inciting change is a mission impossible. As a Disruptor I like to participate in your innovation team in order to achieve change. With a fresh view and practical examples, I like to encourage innovation in your company. 

Go-To Market Support

I am often approached by companies from outside the Agri & Food, Agriculture, which have the ambition to market a product or service in agriculture. A market that is organized, operates and communicates in a different way than other markets. I would like to help these companies, from start-ups to well-known companies, to develop and roll out their agriculture in their go-to-market strategy.

 

Events & Talks

I regularly speak during workshops, conferences and lectures about the impact of the 4th Industrial Revolution on the Agri & Food chains. From greenhouse to cash register, from seed to chop. In addition, I organize large events such as EU FRESH INFO Forum and SMART HORTICULTURE ASIA for already a few years, where I lead the entire event as the chairman. From Program design to chairman of the day. In short, if you are looking for an innovation talk in technology or a day chairman for your event at the connection of AgFood and Technology, please contact us.


Program Management

Making ambitions true. That is the most important drive for a program manager at the connection between technology and Agri & Food. Connecting people, technology and the necessary networks for realization is the challenge. I would like to take this challenge for you.

 

News
State of #HORTICULTURE
Administrator
/ Categories: News

State of #HORTICULTURE

Where do we stand? An impression upfront Fruit Logistica 2020 Berlin

In het kader van mijn voorbereiding voor 5 State of #hortitech talks gedurende Fruit Logistica 2020 te Berlijn volgende maand heb ik een overzicht gemaakt van waar we staan, wat er wel en niet gebeurt en waar in mijn opinie de uitdagingen liggen. Geen wetenschappelijke analyse maar een van “met boerenverstand in de tuin staan” en zien wat er gebeurt in de tuinbouw-wereld. 

 

SINGLEPLANT

Bij de ontwikkelingen van sensoren en autonomous growing is vaak de gedacht van individuele plantsturing. Echter hier lijken we toch de connectie met de praktijk te missen. Een kraan vak in een kas is vaak 5000m2 of meer. Een scherm vak vaak ook. Dit is gewoon de kleinste regeleenheid waarmee we kunnen sturen, bijvoorbeeld het geven van meststoffen. Om te komen tot plantsturing is er dus een systeeminnovatie van het teeltsysteem noodzakelijk waarbij bijvoorbeeld per plant water gegeven kan worden, of per rij? Dit bijvoorbeeld door WIFI gestuurde kranen per mat. 

 

SENSORS

De ontwikkelingen van sensoren gaat hard. Er komen er steeds meer welke steeds verfijndere data genereren voor de teler. Real time meten van de diverse concentraties in bijv. drainwater of substraat mat is mogelijk. Sensoren op een huidmondje of in de plant zijn geen droom meer maar worden/zijn ontwikkeld. De vraag is echter wat al deze informatie bijdraagt aan het verbeteren van de teelt. Is het niet te veel detail waarbij er andere problemen meer aandacht hebben bij de teler. Wordt het door al die sensoren niet te complex voor de telers? Of moeten telers het vertrouwen krijgen dat computers beter telen als telers?

 

AUTONOMOUSGROWING

De ontwikkelingen in autonoom telen gaan hard. Challenges zoals in Bleiswijk tonen aan dat het mogelijk wordt in de toekomst autonoom te telen. Technologie en besturingsmodellen zijn er. Vraag is wel of we al beschikken over de juiste groeimodellen voor de Artificial Intelligence-aansturing. Overigens zal de enorme vlucht die vertical farming neemt en de kennis die hiervoor wordt ontwikkeld leiden tot een versnelling van deze modellen. 

 

 DIGITALSCOUTING

Camera technologie gekoppeld met Artificial Intelligence modellen maakt digital scouting bruikbaar voor de teler. Gebruik van deze technologie geeft de mogelijkheid dat een teelt-manager meer gericht zijn gewascontroles uit kan voeren. Diverse aanvliegroutes voor gebruik van deze technologie zijn er. Van vaste camera’s in het gewas die bijvoorbeeld sporen van meeldauw waarnemen, camera’s op gewaswagens die een compleet digitaal beeld van het gewas naar een analyse systeem sturen tot drones welke over het gewas in het veld vliegen en een beeld maken.

 

 CROPSROBOTS

Door de ontwikkelingen in digital scouting, de camera technologie en hieraan gekoppelde modellen zijn gewasrobots die gewasbehandelingen uitvoeren ook niet ver weg meer. Wortel snoei in de appels & peren is al goed mogelijk door via beeldanalyse te bepalen welke bomen gesnoeid moeten worden. Interessant is een ontwikkeling waarbij bijvoorbeeld drones worden ingezet voor bestuiving.

 

 YIELDROBOTS

Indien ik met telers praat is hun grootste behoefte het kunnen gaan beschikken over een oogstrobot. Wereldwijd zijn de investeringen in deze technologie groot. Van internationale technologieconcerns, niet uit de tuinbouw, tot Google. Allen zien brood in deze ontwikkelingen en financieren startups. Maar de vraag is of er in deze geen denkfout wordt gemaakt. Zijn onze huidige teeltwijzen wel geschikt om gerobotiseerd te oogsten. Of moeten we naar een systeeminnovatie van telen om dit mogelijk te maken.  Denk aan tomaten op een trellis scherm i.p.v. hoge draad of de 1D Appelboom.

 

 DRONES

De ontwikkeling in het gebruik van drones om data te verzamelen gaan hard. Zelfs in een bedekte teelt zijn ze in opkomst. Maar voor buiten hebben we nog een hobbel te nemen. Drones moeten gevlogen worden door pilots (speciale opleiding) en je mag alleen vliegen als er geen gevaar is voor luchtvaart, windmolens en meer. Voor de belangrijkste testlocatie van drones in de Nederlandse Akkerbouw is zelfs een vliegveld-status vergunning technisch aangevraagd incl. landingsbanen en “verkeerstoren”. In de praktijk gaat dit natuurlijk niet werken. Echter er is een ontwikkeling waarbij drones “unmanned”, volledig automatisch, vanuit een box op een perceel opstijgen, een rondje maken over de “geprogrammeerde” velden en de data leveren naar de teler. Deze ontwikkeling gaat zeker helpen.

 

 PLATFORMTHINKING

Bij de ontwikkeling van robottechnologie zien we vaak dat er voor elke robot een complete installatie wordt gebouwd waarbij waarneming (camera’s, sensoren), beweging (verplaatsing door het gewas) en de werkelijke functie (bijv. de pluk) in een apparaat worden verwerkt. Echter zullen we moeten gaan werken naar platformtechnologie waarbij waarneming en beweging inzetbaar zijn voor meerdere functies. Immers hierdoor kunnen de investeringen over meerdere functies “uitgesmeerd” worden.

 

chainTRANSPARANCYplatforms

Ketentransparantie is geen vraag meer maar een feit. Het zoveelste incident met E-coli in sla in de USA maakt dat er een boost is aan ontwikkeling van software die de keten transparant maakt. Dit vaak middels blockchain-technologie al dan niet in combinatie met RFID of slimme barcodes. Maar hierbij is de technologische “blockchain” oplossing geen oplossing voor het probleem. Ketens en processen worden niet veiliger door alle data door de keten te proppen. Slimme en betere processen zijn hiervoor nodig. Overigens maakt deze transparantie wel dat consumenten weer vertrouwen krijgen in onze producten. Zeker niet onbelangrijk. Zo is het interessant te zien dat steeds meer partijen wel dergelijke systemen implementeren maar niet meer het resultaat meten door zichzelf de vraag te stellen; hoe vaak heeft een consument de barcode gescand. Nee, het op deze wijze transparant zijn zorgt voor vertrouwen in jouw merk.   

 

 TECH_AS_A_SERVICE

Een ontwikkeling die in wereld van software al lang meer standaard dan afwijkend is betreft het leveren van technologie als een “service”. Je koopt geen Microsoftproducten meer maar huurt ze via een 365-licentie en betaald een bedrag per… Ook in Tuinbouw komt dit op. Veel nieuwere klimaatsystemen, zeker die ontstaan zijn voor vertical farming worden aangeboden als een service. Ook bij robots starten leveranciers vaak vanuit dit perspectief. De teler hoeft dan upfront geen dure investering te doen maar huurt een robot per “kg geplukt” of ed. Deze ontwikkeling gaan we mogelijk ook zien in de toelevering.  

 

 SERVITIZATION

Een andere ontwikkeling in de veranderende businessmodellen is het feit dat we de eerste stappen zien naar het “HP-model”. Je koopt bijna gratis een printer en vervolgens betaal je voor de cartridges. Ook in onze toelevering van bijvoorbeeld steenwolmatten is dit geen gekke gedachte. De software wordt misschien wel belangrijker dan de mat.  

 

 GENERATIONVOICE

Een ontwikkeling waar we mijns inziens volledig de boot missen is de opkomst van nieuwe vormen van marketing doordat consumenten steeds meer schakelen van beeld naar geluid. Deze nieuwe generatie voice consumenten praten tegen hun systeem bijv. met SIRI of Alexa en geven dan hun opdrachten. Maar wat gebeurt als je vraagt “Alexa koop voor mij een kg tomaten?”. “Siri koop voor mij een tros Chiquita bananen”. 

 

 DATASECURITY

Doordat steeds meer data gebruikt wordt, noodzakelijk is, voor de ontwikkeling van modellen etc. is er een enorme stroom van data in de keten opgang gekomen waarbij er te weinig aandacht is voor data-eigendom en beveiliging. Telers maken nog nauwelijks afspraken met gebruikers van hun data. Ook zijn veel klimaat/teeltsystemen nog verouderd als het gaat om dataveiligheid.

 

 DATAKWALITEIT

Een belangrijk probleem bij het werken met data is dat de data overeen moet komen met de werkelijkheid. Het is mooi om modellen te maken maar als de data die hiervoor gebruikt wordt niet de werkelijkheid is, incompleet is of er soms helemaal niet is gaat big data in onze industrie niet werken. Daarbij is het essentieel dat er gebruikt gemaakt wordt van informatiestandaarden gedragen door de gehele keten aansluitend op de komst van circulaire landbouw. Hier liggen grote uitdagingen. 

 

 BURNRATE

Tenslotte hebben we nog wel een ander dingetje. In onze wereld zijn we gewend te innoveren vanuit een bepaalde vorm van zekerheid. Als we vrijwel zeker weten dat het kan gaan we het doen. Maar de nieuwe technologische mogelijkheden zijn zo complex dat het vaak vooraf niet uit te rekenen is of het kan en werkt. Het is een kwesties van beginnen en interactief de innovatie bijsturen. Fouten maken moet in deze. Maar dit vraagt grote fondsen waar veel bedrijven te klein zijn. We zien dan ook veel bedrijven, met grote fondsen, buiten de sector onze wereld in komen. Een aanpassing van denkwijze en cultuur. Een sociale innovatie.

 

Samengevat zijn we aangekomen in een interessante fase van onze wereld van tuinbouw. Hierbij moeten we ons realiseren dat Technologische innovatie niet alleen reist. Systeem-innovatie en Sociale- innovatie moet volgen. Immers het is geen TECH voor crops maar CROPS voor tech. En dit allemaal in een “infinite game” waarbij er nieuwe “tribes” gebouwd moeten worden in het speelveld. 

 

Harrij Schmeitz

Owner & Chief Dream Officer Technology{}Pull

Chairman Smart Horticulture Global & Asia 

 

Previous Article IMPACT 2025 - Topsector tuinbouw & Uitgansmaterialen
Next Article Onder Glas Interview
Print
11982

Theme picker

NEWS

Fruitlogistica 2019
Ready for the first international talk this year on #opportunities of #artificialintelligence #ai for #fresh #produce. See you in Berlin at #fruitlogistica2019 where I talk on Wednesday at the #futurelab stage by Fruitnet Media International #fruchthandel. 

Harrij Schmeitz neemt afscheid van GroentenFruit Huis 
Per 1 februari a.s. beëndigt Harrij Schmeitz de samenwerking met GroentenFruit Huis, stichting Frug I Com en Fresh Information ManagementCenter. Digitalisering van de groenten- en fruitsector is een belangrijke strategische aangelegenheid voor GroentenFruit Huis en heeft een vaste plaats in het jaarplan 2019. 

continue reading here 

Harrij Schmeitz nimmt Abschied von Frug I Com und hinterlässt viele ,,digitale Spuren" 
Zum 1. Februar scheidet Harrij Schmeitz aus dem niederländischen O+G-Dachverband GroentenFruit Huis und dessen Plattformen Frug I Com und Fresh Information Management Center aus. Über viele Jahre war er quasi das ,,digitale Gesicht" nicht nur innerhalb des Branchenverbandes, sondern überhaupt in der niederländischen Obst- und Gemüsebranche. 

Continue reading here 

Want to know more?

Would you like to know more about Technology{}pull? Do not hesitate to contact us

Twitter